Продукти с кауза

Продукти с кауза

От самото начало си поставихме за цел да даряваме обратно на нашето общество.

 

Грижата за възрастните хора в България и подпомагането на застаряващото й население е тема, която винаги е била близка до сърцата ни. Затова избрахме да обвържем дейността си с подкрепата на фонда Нашите родители, който осигурява здравна и социална грижа на самотноживеещи възрастни хора в отдалечени райони.

 

Когато закупите наш продукт, ние даряваме 5% от продажбата директно на фонда. Те от своя страна осигуряват домашни помощници и периодични здравни прегледи за възрастни хора в нужда, които живеят под прага на бедност. С гордост подкрепяме ценните им грижи, които допринасят десетки хора да водят по-достоен и свързан начин на живот.